Infolog Logistics Suite

Infolog Logistics Suite

Simplifying warehouse operations

Bộ sản phẩm Infolog Logistics

Bộ sản phẩm INFOLOG Logistics là một giải pháp tổng thể được tạo ra với một tư duy để trang trải tất cả các khía cạnh của một giải pháp có hệ thống để quản lý, theo dõi và kiểm soát các hoạt động. Bằng cách kết hợp các công nghệ tốt nhất, INFOLOG Logistics Suite có thể giúp cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động, tối ưu chi phí, theo dõi và bảo vệ tài sản của bạn ở tất cả các cấp độ hoạt động phân phối. Dưới đây là các mô-đun có sẵn trong INFOLOG Logistics Suite. Để tìm hiểu thêm về mỗi mô-đun, hãy nhấn vào link liên kết dưới Sản Phẩm & Dịch Vụ

 

  • INFOLOG WMS (Hệ Thống Quản Lý Kho )
  • INFOLOG TMS ( Hệ Thống Quản Lý Kế Hoạch Vận Chuyển )
  • INFOLOG OMS ( Hệ Thống Quản Lý Đơn Hàng )
  • INFOLOG HMS ( Hệ Thống Quản Lý Vận Hành Xe Tải Container, ISO Tank )
  • INFOLOG FMS  ( Hệ Thống Quản Lý Đội Xe Vận Tải )

 

 

 

Đối Tác

Liên Hệ

Việt Nam:
CÔNG TY TNHH INFOLOG VIỆT NAM
Tòa nhà E.Town Central
Lầu 23, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12,
Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Phone : (+84) 28 6276 4288
E-mail: sales@infolog.com.vn
Singapore (HQ)
Infolog Pte Ltd
1003 Bukit Merah Central
#06-03 Singapore 159836
P: (+65) 6276 4288
F: (+65) 6276 6933
E-mail:  sales@infolog.com.sg
Indonesia:
PT. Infolog Solutions Indonesia
Gedung Roxy Square – Blok A No. 07,
Jl. Kyai Tapa No 1, Jakarta Barat
11440
Phone  : (+62) 21 5695 3393
E-mail: sales.indo@infolog.com.sg